Prihláška

Organizačný a rokovací poriadok

Zápis z I. (ustanovujúceho) zasadnutia OKOMČ 11. 05 2015

Zápis z II. zasadnutia OKOMČ 20. 08. 2015

Zápis z III. zasadnutia OKOMČ 24. 02. 2016

Zápis zo IV. zasadnutia OKOMČ 28. 4. 2016

Zápis z V. zasadnutia OKOMČ 13. 10. 2016

Správa o činnosti OKOMČ za rok 2016

Plán činnosti na rok 2017 a zoznam členov komisie

Správa o činnosti OKOMČ za rok 2017

Zápis zo VI. zasadnutia OKOMČ 18. 6. 2018

Zápis zo VII. zasadnutia OKOMČ 23. 10. 2018

Správa o činnosti OKOMČ za rok 2018