V rámci programu Festivalu múzeí 2018, ktorý sa konal na pôde Múzea mesta Bratislavy, sa 18. 6. 2018 uskutočnilo VI. zasadnutie komisie, ktorého hlavným bodom programu bola voľba nového výboru komisie na nasledujúce funkčné obdobie. Výbor komisie bol zvolený v zložení PhDr. Viera Majchrovičová, predsedníčka komisie, PhDr. Daniel Hupko, PhD., tajomník, a Mgr. Marta Janovíčková, členka výboru.

Zápis zo zasadnutia (PDF)