Dňa 24.02.2016 sa konalo 3. zasadnutie komisie – voľba nového člena výboru OKOMČ.

Zápis zo zasadnutia.