Skip to main content

Workshop k štandardom múzejných odborných činností

O štandardoch odborných múzejných činností sa na Slovensku roky uvažuje, bolo vypracovaných, a nepoužitých aj niekoľko materiálov a jeden z nástrojov Stratégie rozvoja múzeí a galérií SR do roku 2018 hovorí: „Pripraviť podmienky na zavedenie systému štandardizácie výkonov múzeí a galérií na Slovensku a benchmarkingu ako nástroja strategického manažmentu so zámerom definovania cieľov na zlepšenie […]