Komisia v spolupráci so Slovenským národným múzeom usporiadala 5. novembra 2015 v tzv. zimnej záhrade v sídelnej budove SNM workshop Využívanie výstupov digitalizácie v rámci projektov OPIS PO 2.